Despre Casa de Cultura a Sindicatelor

Casa de Cultura a Sindicatelor Tirgu-Mures, membru cu drepturi depline in ASOCIATIA NATIONALA A CASELOR DE CULTURA ALE SINDICATELOR DIN ROMANIA, functioneaza ca o institutie publica de cultura cu personalitate juridica, in regim de autofinantare si desfasoara activitati specifice, contribuind prin mijloace adecvate la educarea cetatenilor.

Casa de Cultura a Sindicatelor Tg-Mures ofera cadrul de desfasurare al unor activitati, al caror scop principal il constituie ridicarea nivelului de cultura al diverselor categorii socio-profesionale si de varsta a populatiei, in concordanta cu necesitatile variate ale unei societati pluraliste, prin informarea cetatenilor cu tot ceea ce este nou in stiinta, tehnica si cultura, cresterea responsabilitatilor civice a acestora, in vederea promovarii idealurilor si principiilor democratiei, libertatii si demnitatii umane, favorizarea progresului economic si social, al natiunii prin organizarea unor programe educative, menite sa contribuie la formarea unei constiinte culturale, in care valorile, mentalitatile, stilul de viata sa reflecte continuitatea spiritualitatii romanesti in cadrul modelului european de civilizatie.

In realizarea activitatilor specifice, Casa de Cultura a Sindicatelor Tirgu-Mures colaboreaza cu: sindicate, agenti economici, institutii publice, partide politice, autoritati locale precum si persoane fizice, fara a angaja politic institutia.

Casa de Cultura a Sindicatelor Tirgu-Mures participa impreuna cu alte institutii specializate la elaborarea unor programe specifice reconversiei sociale si combaterii somajului.

Incepand din anul 1999 obiectul principal de activitate al Casei de Cultura a Sindicatelor Tg-Mures este organizarea de cursuri de calificare si recalificare in raport de necesitatile locale si a optiunilor cetatenilor. Astfel din anul 1999 si pana in anul 2004 institutia noastra a organizat cursuri avizate de catre MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI.

Din anul 2004, odata cu infiintarea CONSILIULUI NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR, Casa de Cultura a Sindicatelor Tirgu-Mures a fost printre primele institutii din judetul Mures care si-a reautorizat toate cursurile. Pana la ora actuala institutia noastra a reusit sa califice sau recalifice, dupa caz, in perioada 1999 – prezent un numar de 10000 de persoane.

In prezent institutia noastra organizeaza mai multe cursuri avizate de catre CNFPA, oferind la finalizarea acestora certificate de calificare profesionala avizate de catre MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI si MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI.

Planurile de viitor ale Casei de Cultura a Sindicatelor Tirgu-Mures sunt diversificarea cursurilor si extinderea activitatii la toate cele 51 de filiale ale ANCCSR.

 

NOTĂ DE INFORMARE

operator de date cu caracter personal

 

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR cu sediul social în TÂRGU – MUREŞ, str. Cuza Vodă nr. 22, cod unic de înregistrare 1211901, prin director Pop Ciprian Cristin, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate și manuale colectate în scopul integării în grupul ţintă al proiectului POSDRU.

Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea integrării în grupul țintă.

Datele vor fi dezvăluite către AMPOSDRU, OIRPOSDRU, ANC, CNFPA, AJOFM, ANOFM, angajatori, altele. Pe viitor, aceste date: nume, prenume, nume şi prenume părinţi, sex, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date după căsătorie, telefon/fax, adresa, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, starea de sănătate – informaţii medicale din adeverinţă, origine  etnică, CNP, seria şi nr. CI/paşaport ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră, precum şi să completăm documentațiile necesare în implementarea proiectelor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.


Formular de contact

  Numele si prenumele

  Adresa de email

  Telefon(obligatoriu)

  Subiectul

  Mesaj

  [recaptcha]

  * Toate campurile sunt obligatorii